Min Produktidé

Jag är lärare och talpedagog och tillverkade de första bild-fickorna och väggschemat för mina språkstörda elever på 90-talet.
De portabla ”bilfickorna” underlättade kommunikationen mellan lärare-barn och samverkan mellan skola-hem.

Bildfickan erbjuder olika lösningar för att förvara och ta med sig bilder i vardagen. Förutom de produkter som presenteras kan du som kund framföra egna önskemål utifrån olika behov som uppstår.

En fungerande kommunikation är förutsättning för lärande och delaktighet. Med kroppsspråk gester och tal delar vi tankar, känslor och erfarenhet med varandra. Alla kan kommunicera men några har behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt.

Att använda bilder som komplement ger individen stöd för minnet och hjälp att starta en konversation. Bilder ger ett kognitivt stöd för struktur och minne. Bildstöd utvecklar också begrepp och ordförråd. Att kunna bära med sig sina bilder ökar känslan av självständighet och att få vara delaktig.

Bilder på väggen i närmiljön fungerar som en minnesslinga för vardagsrutiner och på bordet som ett dagsschema som också kan bäras hem för kommunikation runt dagens händelser.

Min förhoppning är att bildkommunikation för små och stora ska vara lättillgänglig och smidig med hjälp av mina produkter!

Monica Hellsten, Bildfickan prod.